Lỗi hay gặp cho các bạn dùng Ubuntu đó là không copy hay paste được thư mục Ubuntu, thay vì phải terminal quá dài dòng mà mất nhiều thời gian

Cách làm như sau:

Bước 1:Mở Alt+Ctrl+T để mở Terminal

Bước 2:Gõ sudo nautilus

Ok, nó hiện lên 1 cửa sổ như hình dưới, bạn chỉ có thể sử dụng copy hay paste trên cửa sổ này.

Screenshot from 2018-06-09 22-44-19.png

Ok, chúc bạn thành công.