Luyện Nghe Nói Tiếng Anh Theo Bản Tin Thời Sự CNN (Nâng Cao) — Thời gian: 7h —
? Luyện Phản Xạ Giao Tiếp Siêu Hiệu Quả (Phần 1) — Thời gian: 9h —
? Luyện Phản Xạ Giao Tiếp Siêu Hiệu Quả (Phần 2) — Thời gian: 12h —
? Luyện Phản Xạ Giao Tiếp Tiếng Anh Chuyên Sâu (Phần 1) — Thời gian: 8h —
? Luyện Phản Xạ Giao Tiếp Tiếng Anh Chuyên Sâu (Phần 2) — Thời gian: 8h —
? Luyện Phản Xạ Giao Tiếp Tiếng Anh Chuyên Sâu (Phần 3) — Thời gian: 13h — 
? Phát Âm Chuẩn Tiếng Anh — Thời gian: 13h —
? Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Mới Bắt Đầu — Thời gian: 7h —