Fix lỗi vòng tròn gạch chéo khi cài Hackintosh

 

Nguyên nhân lỗi:

kext virtual SMC với fake SMC xung đột với nhau

Cách fix:

xóa kext fake SMC đi là Okie.

Chúc thành công.