App khôi phục ảnh cũ

 

App khôi phục ảnh cũ, ảnh bị nhòe không nét.

App Remini