Fix lỗi không hiển thị visual text trong editor wordpress

Lỗi có dạng như sau:

 

Đúng ra nó phải hiển thị như này:

 

Vậy phải làm sao:

Cách fix:

Vào profile của user đang sử dụng (Users->Profile)

Sau đó bỏ check (uncheck) Visual Editor

I UNCHECKED the box, clicked save, and everything was fixed.

Lưu ý: Nếu đã uncheck rồi thì vẫn phải lưu nha (chỉ ấn nút lưu thôi), để wordpress lưu lại các giá trị.

Nếu bạn chưa có nick name thì thêm nickname để có thể lưu được. Khi lưu xong thì quay lại bên bài post. Nó đã hiển thị.

(Mình trước bị lỗi này, thấy đã uncheck rồi nên không lưu, do tạo user bằng sql chứ không phải trên wordpress (insert in to users…), thành ra các trường lưu user còn thiếu, nên phải lưu lại trong wordpress để nó sẽ cập nhật lại các trường có giá trị là true, false)

Nguồn:

Fix Missing Visual and Text tabs in page/post editor